Nagyatád

 

   Szolgáltatás

Nagyatád

 

   Ügyfélszolgálat

Nagyatád

 

   Kapcsolat

  1. Címlap
  2.  » 
  3. Tevékenységeink
  4.  » 
  5. Nagyatád
  6.  » Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

(2012. augusztus 1-től, a Cothec Kft. által 2012 szeptemberében, az augusztusi időszakra kibocsátott számláktól kezdődően.
A korábbi időszakra vonatkozó számlákkal kapcsolatban a korábbi szolgáltató, a Dalkia Zrt. az illetékes.)

Díjak
Nagyatád_aktuális távhőárak (pdf)

Tájékoztatás:
Távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatásokra vonatkozó tájékoztatás (pdf)
Távhőszolgáltató beszámolója a 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista alatt érhető el.

Nyilatkozat túlfizetés pénzügyi rendezéséről (201407) – tájékoztató és nyilatkozat (letölthető doc változat)

A teljes üzletszabályzat megtekinthető az ügyfélszolgálaton, ill. internetes elérhetőségünkön (uzletszabalyzat_nagyatad_2012_09.pdf)

Cothec éves beszámoló (cothec-eves-beszamolo-2018 mellékletei.pdf)

Helyi rendeletek:
Nagyatád Város 17_2013. (VII.3.) önk rendelete a távszolgáltatásról (pdf)

Nyilatkozat túlfizetés pénzügyi rendezéséről (201407) – tájékoztató és nyilatkozat (letölthető doc változat)

II. Közzétételi kötelezettség

Tszt. 57/C. § (1)

megnevezés adat
a. Távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások Nincs ilyen megállapodás
b. Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás Közszolgáltatási szerződés Ntád V. Önk._Cothec.(pdf)
c. Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás Nincs ilyen megállapodás

Tszt. 57/C. § (4)

megnevezés adat
a. Üzletszabályzat uzletszabalyzat_nagyatad_2012_09.pdf
b. felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk Panaszkezelési szabályzat (pdf)
c. Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége Fogyasztóvédelmi tájékoztató (pdf)
d. a számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatait
e. külön jogszabályban meghatározott információk
f. távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai Elérhető támogatások, pályázatok tájékoztató Ntád (pdf)

Tszt. 3. melléklet 26.3. pontjában foglalt további adatok:

megnevezés adat
a. Távhőszolgáltató gazdálkodásával kapcsolatos, a távhőszolgáltatás hatósági árait befolyásoló, a cégbíróságnál elérhető vagy egyéb nyilvános, üzleti titkot nem képező információk Cégkivonat
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
b. A működési területen az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetősége, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége

Vhr. 4. sz. melléklet

Közzététel

Hőközponti adatok lekérdezése >>
157/2005. számú kormányrendelet 17/I. § (2) pontja szerint biztosított hőközpontonkénti egyedi lekérdezés

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (pdf)
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat (pdf)
Vonatkozó Jogszabályok (pdf)

KAPCSOLAT

1

Cím: 7500 Nagyatád, Árpád u. 20.
Telefon: 06-82-504-007
Fax: 06-82-504-008
E-mail: nagyatadtavho.hu@equans.com

Bankszámlaszám: 13100007-02508410-01283488

 

Nagyatád referencialevél (pdf)